Návšteva Observatória

V blízkom okolí nášho mesta sa nachádza observatórium, ktoré sa vyznačuje viacerými zaujímavosťami  – planetáriom, meteorologickou stanicou, strediskom pozorovania a zaznamenávania nočnej oblohy a druhým najväčším teleskopom na Slovensku s priemerom zrkadla 1 meter. Aj pre tieto nevšednosti bola zorganizovaná exkurzia so žiakmi 8.C a 8.D pod vedením učiteľov fyziky PaedDr. Marianny Coganovej a Mgr. Mariána Karpáča, ktorá sa uskutočnila 9.októbra na Kolonickom sedle.

 

 

Celou akciou – virtuálnou prehliadkou observatória, prezentáciou v planetáriu i náučným filmom z optiky nás sprevádzal pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom p. Mgr. Peter Mikloš. Išlo o nezabudnuteľné chvíle, počas ktorých sa všetci zúčastnení  ponorili aspoň na chvíľu do nekonečného vesmíru.

 

 

 

Ďalšie články
Fotogaléria