Nocovačka v ŠKD

Fašiangy  – najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. V minulosti a aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava.

 

 

Aj deti ŠKD si fašiangovú zábavu užili posledný piatok v mesiaci, počas fašiangovej noci v škole. Vychovávateľky pre deti pripravili zaujímavý program, ktorý sa začal filmovým predstavením Asterix a čarovný nápoj v MsKS v Humennom. Po návrate do školy všetkých čakala fašiangová sladká večera, ktorú pripravili pani kuchárky. Posilnení dobrým jedlom sme pokračovali hudbou, tancom a rôznymi aktivitami v telocvični našej školy. Vyšantení, plní zážitkov sme sa pobrali do tried na spoločnú „spacákovú“ noc v škole. Ráno sme všetko upratali a cupitali unavení domov.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria