Novoprijatí žiaci 2018/2019

Žiaci 1. ročníka

Žiaci 2. až 9. ročníka

Ďalšie články
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria