Obvodné kolo DEJ olympiády

Ej, veruže sa našim historikom oplatilo vŕtať sa v dejinách! Či už vďaka valentínskej atmosfére, či vďaka neúnavnej práci žiakov a dobrému učiteľskému koučingu, jednoznačne naši znalci histórie obsadili takmer všetky popredné miesta. Cesta to bola neľahká. V priebehu niekoľkých týždňov museli zvládnuť veľké množstvo informácií, prehrýzť sa nielen regionálnymi, ale aj národnými a svetovými dejinami. A popritom sa riadne pripravovať do školy na vyučovanie… Klobúk dole, decká! Srdečne blahoželáme!

A výsledky? Sú fantastické…

 

v kategórii C

 

1.miesto Katka Ondrejová 9.C

3. miesto Števka Petrovčinová 9.C

 

v kategórii D

 

1. miesto Mirka Ondrejová 8.A

2. miesto Števka Sokolová 8.A

 

v kategórii E

Ľubka Galandová 7.A  – úspešná riešiteľka

 

v kategórii F

3. miesto Stelka Turíková 6.A

Matúško Sudzina 6.C – úspešný riešiteľ

 

Katke, Mirke a Števke prajeme ešte veľa síl a chuti do štúdia, keďže našu školu budú reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Držíme palce, dievčence!

Naše poďakovanie patrí aj učiteľom PaedDr. Marcele Taňkošovej a Mgr. Jánovi Gibasovi, ktorí každoročne svojich zverencov vedú tým správnym smerom a odhaľujú im krásy poznávania histórie ľudstva.

 

dav

Ďalšie články
Fotogaléria