Obvodné kolo DEJ olympiády

Ej, veruže sa našim historikom oplatilo vŕtať sa v dejinách! Či už vďaka valentínskej atmosfére, či vďaka neúnavnej práci žiakov a dobrému učiteľskému koučingu, jednoznačne naši znalci histórie obsadili takmer všetky popredné miesta. Cesta to bola neľahká. V priebehu niekoľkých týždňov museli zvládnuť veľké množstvo informácií, prehrýzť sa nielen regionálnymi, ale aj národnými a svetovými dejinami. A popritom sa riadne pripravovať do školy na vyučovanie… Klobúk dole, decká! Srdečne blahoželáme!

A výsledky? Sú fantastické…

 

v kategórii C

 

1.miesto Katka Ondrejová 9.C

3. miesto Števka Petrovčinová 9.C

 

v kategórii D

 

1. miesto Mirka Ondrejová 8.A

2. miesto Števka Sokolová 8.A

 

v kategórii E

Ľubka Galandová 7.A  – úspešná riešiteľka

 

v kategórii F

3. miesto Stelka Turíková 6.A

Matúško Sudzina 6.C – úspešný riešiteľ

 

Katke, Mirke a Števke prajeme ešte veľa síl a chuti do štúdia, keďže našu školu budú reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Držíme palce, dievčence!

Naše poďakovanie patrí aj učiteľom PaedDr. Marcele Taňkošovej a Mgr. Jánovi Gibasovi, ktorí každoročne svojich zverencov vedú tým správnym smerom a odhaľujú im krásy poznávania histórie ľudstva.

 

dav

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria