OK Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3. 2017 zorganizovalo CVČ vo  Vranove nad Topľou v spolupráci s CVČ Humenné 58. ročník Fyzikálnej olympiády v priestoroch CVČ vo Vranove nad Topľou, do ktorého postúpil aj náš  žiak Samuel Koribanič z VIII.A triedy. Samko tak popri matematike spoznal, že účinné fyzikálne zákony majú aj neuveriteľnú matematickú krásu. Počas  prípravy na okresné kolo, musel zvládnuť oveľa náročnejšie úlohy, ako na hodinách fyziky. Vynaložená námaha však bola korunovaná úspechom.

 

Na základe bodového hodnotenia v kategórii F, náš Samko Koribanič získal z celkového počtu 17 súťažiacich,

pekné 1. miesto.

 

Srdečne mu blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria