OK Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3. 2017 zorganizovalo CVČ vo  Vranove nad Topľou v spolupráci s CVČ Humenné 58. ročník Fyzikálnej olympiády v priestoroch CVČ vo Vranove nad Topľou, do ktorého postúpil aj náš  žiak Samuel Koribanič z VIII.A triedy. Samko tak popri matematike spoznal, že účinné fyzikálne zákony majú aj neuveriteľnú matematickú krásu. Počas  prípravy na okresné kolo, musel zvládnuť oveľa náročnejšie úlohy, ako na hodinách fyziky. Vynaložená námaha však bola korunovaná úspechom.

 

Na základe bodového hodnotenia v kategórii F, náš Samko Koribanič získal z celkového počtu 17 súťažiacich,

pekné 1. miesto.

 

Srdečne mu blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria