OK Technickej olympiády

Technická olympiáda dáva každoročne priestor mladým školákom prejaviť svoju zručnosť a tvorivosť v oblasti technickej činnosti. Dňa 30. 11. 2017 sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu v spolupráci CVČ Dúha v Humennom uskutočnil 8. ročník Technickej olympiády. Do tohtoročného 8. ročníka okresného kola Technickej olympiády, postúpilo 16 súťažiacich z okresov Humenné a Medzilaborce.

 

Okresné kolo TO sa tradične uskutočňuje v dvoch líniách. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov z oblasti techniky, technológií či vzťahu človeka a prírody. Praktická línia je zase zameraná na riešenie technických úloh a problémov, v ktorých sa testuje tvorivosť a zručnosť žiakov. V tomto ročníku súťaže žiaci v kategórii A podľa priloženého technického výkresu zhotovovali z pripraveného materiálu Kŕmidlo pre vtáčiky. Časový limit na vyhotovenie výrobku bol stanovený na 90 minút, v rovnakom časovom limite v kategórii B žiaci podľa technického výkresu zhotovovali Drevenú poličku na stenu.

 

Odborná porota po precíznom vyhodnotení testových úloh a odbornom posúdení praktických výrobkov súťažiacich vo výsledkovej listine potvrdila, že tohtoročnými víťazmi okresného kola v kategórii A sa stali naši žiaci: Richard KlanicaSebastián Lichvan

z 9. A triedy. Chlapci postupujú do Krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční   v Prešove.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria