Olympiáda zo SJL

V mesiaci november sa uskutočnilo aj školské kolo už 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej činnosti žiakov, ktorej cieľom je  prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku. V popoludňajších hodinách sa teda stretlo 16 súťaživých deviatakov, ktorí boli odhodlaní zmerať si sily a pokúsiť sa uspieť.

 

A za pokus to ozaj stálo a oni uspeli! Na prvom mieste sa umiestnila Tamara Holubová z 9. B., tesne za ňou Lucia Soňa Dolobáčová z 9.C a  na treťom mieste im robila spoločnosť Stela Turiková z 9.A.

 

Úspešní riešitelia boli viacerí deviataci, tak dievčatá ako aj chlapci, čo svedčí o poctivej príprave práve týchto zúčastnených žiakov na Testovanie 9, a keďže olympiáda zo SJL  je súťaž postupová, tak sme pokračovali ďalej.

 

Okresné kolo olympiády sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách dňa 27. novembra v CVČ Dúha v Humennom a našu školu reprezentovala práve Tamarka Holubová, ktorá v konkurencii desiatich škôl okresu Humenné sa nedala nijako zahanbiť a krásnym rétorickým prejavom v 3. časti si vybojovala aj pekné a zaslúžené 3. miesto v okrese. Tamarke srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujeme pani učiteľke Onderišinovej.

 

Ďalšie články
Fotogaléria