Oznam platný od 3.5.2021

Vážení rodičia.

Účasť žiaka na vyučovacom procese od 3.5.2021 už nie je podmienená negatívnym testom na COVID -19 dieťaťa a taktiež jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Podmienkou nástupu je vyplnený formulár: ,,Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti“ /príloha č. 8/.

Vyplnené  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka zasielajte elektronicky z Vášho konta EduPage – žiadosti/vyhlásenia, po aktivovaní.

Epidemiologická situácia je stále vážna, žiadam Vás o dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré sú schválené vládou SR, ktoré platia pre základné školy!

S pozdravom riaditeľ školy Mgr. Jozef Šalata

– Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti – č.8 – klikni

– Manuál „Návrat do škôl“ platný od 3.5.2021 – klikni

Ďalšie články
Učíme sa s OZOBOTOM
Tento školský rok sme hodiny informatiky spestrili aj programovaním malého robota OZOBOTA.
Fotogaléria