Oznam pre rodičov!

Vážení rodičia,

od pondelka 11. januára 2021 po predĺžených zimných prázdninách sa na našej škole obnoví školské vyučovanie. Vyučovací proces bude prebiehať dištančným spôsobom nielen na druhom, ale aj na prvom stupni základnej školy.

Vyučovanie formou školských klubov detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry na škole nebude.

Prosím Vás, aby ste svojmu dieťaťu prekontrolovali potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software) – v prípade potreby sa informujte o možnostiach zapožičania si zariadenia na škole cez svojich triednych učiteľov.

Mgr. Jozef Šalata, riaditeľ skoly

Ďalšie články
Prieskum.
V zmysle úlohy pre riaditeľa školy z MŠVVaŠ SR nahlásiť záujem o prezenčnú formu vzdelávania  žiakov 2. stupňa od 25.01.2021,
Oznam pre rodičov!
Vážení rodičia, od pondelka 11. januára 2021 po predĺžených zimných prázdninách sa na našej škole obnoví školské vyučovanie.
Fotogaléria