Pasovačka 2020

 

V týždni od 19.10. až 23.10. sa v ŠKD uskutočnilo pasovanie prvákov do cechu Švermovákov. Tak ako aj po iné roky, tak aj tento rok sa slávnostné pasovanie konalo v jednotlivých prváckych triedach. A keďže stať sa prvákom to nie je len taká jednoduchá vec, predtým, ako boli pasovaní za oficiálnych žiakov našej školy, museli ukázať, čo sa v škole už naučili. Prváčence v rôznych úlohách preukázali svoju šikovnosť, zdatnosť i um. Krátkym vystúpením potešili nielen triednu učiteľku či pani vychovávateľku, ale aj vedenie školy a svojich spolužiakov. Svojím vystúpením získali tú najkrajšiu odmenu v podobe pasovacieho dekrétu i pamätného darčeka.

Milí prváci, prajeme vám veľa úspechov, aby ste sa v škole cítili dobre, získali nové priateľstvá a objavili veci pre vás doposiaľ nepoznané a nové…

To vám želajú vychovávateľky školského klubu detí…

Ďalšie články
Prieskum.
V zmysle úlohy pre riaditeľa školy z MŠVVaŠ SR nahlásiť záujem o prezenčnú formu vzdelávania  žiakov 2. stupňa od 25.01.2021,
Oznam pre rodičov!
Vážení rodičia, od pondelka 11. januára 2021 po predĺžených zimných prázdninách sa na našej škole obnoví školské vyučovanie.
Fotogaléria