Piataci v Astronomickom …

Piataci v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

 

Osvojenie a prehlbovanie vedomostí našich žiakov je každodennou súčasťou práce učiteľov, ktorí sa im snažia tieto nové poznatky spestriť zaujímavosťami v podobe rôznych prezentácií, obrázkov, experimentov, audiovizuálnych ukážok či exkurzií.

 

Poslednú možnosť upevňovania získaných poznatkov žiakov sme využili v mesiaci máj pre našich piatakov, ktorí sa v rámci predmetu geografia učia základy slnečnej sústavy a vesmíru. Táto téma je blízka nielen spomínanému predmetu, ale aj fyzike, preto sa spojili sa učiteľky Mgr. Ľubov PetrovajováPaedDr. Marianna Coganová, aby zorganizovali návštevu Astronomického observatória na Kolonickom sedle na 4.mája 2017.

 

V areáli observatória sa nachádza informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny, slnečné hodiny, teleskop Vihorlat National Telescope s priemerom 1 meter a planetárium v podobe UFA.

 

Žiaci si vypočuli zaujímavosti a základné informácie o jednotlivých objektoch ako aj prednášku spojenú s prezentáciou o vesmíre a slnečnej sústave. V závere astronomického dopoludnia bola žiakom predstavená a priblížená nočná obloha v priestore planetária, ktorá u detí zožala veľký úspech, vďaku i potlesk sprievodcu touto exkurziou. Ním bol Mgr. Peter Mikloš, ktorý je zamestnancom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

 

Táto školská akcia sa zrealizovala za finančnej podpory mimovládnej, neziskovej organizácii AMAVET – Asociácii pre mládež, vedu a techniku.

 

Podobnú akciu pripravujeme v rámci medzipredmetových vzťahov aj budúci školský rok a už teraz sa na ňu všetci veľmi tešíme.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Olympiáda v ANJ
ANJ
Šikovní angličtinári nám veru pripravili pekné mikulášske prekvapenie.
Fotogaléria