Plavecký výcvik 3. roč.

V dňoch 9.5. – 19.5.2017 plaváreň v Humennom privítala našich tretiakov Švermovákov, ktorí sa zúčastnili plaveckého výcviku a získali tak základné plavecké zručnosti. Výcviku sa zúčastnilo 68 detí. Boli rozdelení do 5 skupín podľa úrovne plaveckých zručnosti. Naším cieľom bolo naučiť neplavcov plávať a u plavcov zdokonaliť už osvojený plavecký spôsob.

 

Prvý deň sa žiaci zoznamovali s vodným prostredím, hrali rôzne hry a učili sa splývať a správne dýchať.  Neskôr  sa deň po dni oboznamovali s plaveckými štýlmi a skokmi do vody, či dokonca plávaním pod vodou.  Na spestrenie  výcviku mali možnosť zahrať si aj rôzne hry.

 

Na záver si medzi sebou zmerali sily v ozajstných plaveckých pretekoch. Každý predviedol plavecký spôsob, ktorý sa mu zdal najlepší, za čo dostal diplom a sladkú odmenu. Víťazom bol každý z nich. Veríme, že deti ostatnú s vodou kamaráti a svoje plavecké zručnosti budú i naďalej rozvíjať.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria