Plavecký kurz 2016

Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa  konal v dňoch 4.10. – 14.10.2016 v rozsahu 16 hodín. Výcviku sa zúčastnili žiaci 6. ročníka v celkovom počte 77. Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev podľa výkonnosti. Jednotlivými inštruktormi družstiev boli p. Babjáková, p. Belejová, p. Čerevka, p. Mocák a p. Tilňáková.

 

Cieľom výcviku bolo zvládnutie a osvojenie si jedného plaveckého štýlu a aby žiaci dokázali preplávať vzdialenosť 50 m. /pokročilí/. Tí menej pokročilí mali preplávať jedným plaveckým spôsobom 25 m.

 

Ďalšia skupina si  zdokonalila už osvojený plavecký spôsob a naučila sa ďalšie plavecké spôsoby,  vrátane obrátky a štartového skoku. Títo žiaci boli na veľmi dobrej výkonnostnej úrovni.

 

Vo štvrtom družstve sme mali na začiatku výcviku 11 neplavcov, ktorí prvý týždeň výcviku absolvovali v malom 10 m bazéne. Môžeme túto skupinu žiakov zhodnotiť veľmi kladne, keďže v záverečných pretekoch skoro všetci žiaci zvládli preplávať 25 m jedným z plaveckých spôsobov.

 

Môžeme skonštatovať, že žiaci majú veľmi dobré základy v jednotlivých plaveckých spôsoboch, a tak už môžu ďalej len rozvíjať dané plavecké štýly.

Tohtoročný plavecký výcvik – maximálna spokojnosť.

 

Fotogaléria

 

Výsledky plaveckého výcviku 2016/2017

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria