Plavecký výcvik 6.roč.

Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa  konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni. Výcviku sa zúčastnilo 59 žiakov, ktorí boli rozdelení do piatich družstiev podľa výkonnosti. Jednotlivými inštruktormi družstiev boli p. Babjáková, p. Belejová, p. Čerevka a p. Mocák/p. Lecáková/.

 

Cieľom výcviku bolo zvládnutie a osvojenie si jedného plaveckého štýlu a dokázať preplávať vzdialenosť 50 m. /pokročilí/. Menej pokročilí mali zvládnuť preplávať jedným plaveckým spôsobom 25 m.

 

Našim šiestakom to šlo skutočne veľmi dobre, a tak si zdokonalili už osvojený plavecký spôsob a naučili si ďalšie plavecké spôsoby, vrátane obrátky a štartového skoku.

 

Táto skupina žiakov bola na veľmi dobrej výkonnostnej úrovni. Prvý deň výcviku sme testovali plaveckú výkonnosť  žiakov 3. a 4. družstva na vzdialenosť 25 m. Ich výkonnosť sme potom porovnali v posledný deň výcviku a zistili sme, že došlo k výraznému zlepšeniu plaveckých štýlov a techniky plávania, ako aj dýchania do vody, ktoré v prvý deň výcviku u testovaných žiakov absentovalo. V piatom družstve sme mali na začiatku výcviku len 9 neplavcov, ktorí prvý týždeň výcvik absolvovali v malom 10 m bazéne. Aj túto skupinu môžeme pochváliť, keďže v záverečných pretekoch takmer všetci žiaci zvládli preplávať 25 m jedným z plaveckých spôsobov.

 

Naši žiaci tak získali dobré základy v jednotlivých plaveckých spôsoboch, a tak je už iba na nich, či budú ďalej rozvíjať dané plavecké štýly. Dúfame, že na plávanie nezanevrú, veď je to tá najlepšia investícia do vlastného zdravia.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Sánkovačka v Zamutove
sankovacka
Deti školského klubu pri Základnej škole Jána Švermu sa v dňoch 14.1 a 15.1.2020 zúčastnili sánkovačky v Zamutove.
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Fotogaléria