Po stopách Dobšinského…

Naši piataci Vihorlatskú knižnicu v Humennom poznajú už veľmi dobre. No tentoraz ju navštívili všetci naraz. Vyše 80 piatakov sa 15. marca vybralo po stopách Pavla Dobšinského…

 

Pútavé rozprávanie nielen o jeho živote si pripravili  Mgr. Iveta Rusňáková a Ing. Jozef Füry z občianskeho združenia ONTIS, ktorí sa snažia oboznámiť širokú verejnosť i mladých ľudí v školách s historickými pamiatkami a prírodnými krásami Slovenska. Pripomínajú, aké nádherné miesta sú na Slovensku a ako tieto miesta súvisia s históriou.

 

Beseda o Pavlovi Dobšinskom bola skutočne živá, keďže naši piataci sa nenechali zahanbiť a v plnej miere využili všetky vedomosti, ktoré sa v škole naučili. Dozvedeli sa aj mnohé nové veci, ktoré sa bežne v knihách nedočítate, napríklad že mladý Pavol musel na istý čas prerušiť štúdiá kvôli nedostatku financií v rodine, že mal v detstve úraz a odvtedy na jednu nohu kríval, že na fare v Drienčanoch štepil stromy, choval kozu a venoval sa včelárstvu či samotný fakt, že celú svoju tvorbu písal postojačky… Decká s radosťou poznávali rozprávky, hádali postavy a dešifrovali ilustrácie.

 

Celú besedu sprevádzala uvoľnená atmosféra, smiech a neustále zdvihnuté ruky našich šikovných piatakov. Takto netypicky strávená hodina v knižnici naše decká určite obohatila a znova posunula bližšie ku knihám.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria