Podujatie šk. knižnice

Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.  V rámci tohto projektu, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj naša školská knižnica usporiadala dňa 22. októbra v popoludňajších hodinách podujatie s horeuvedeným názvom. Cieľom projektu bolo podporiť u našich žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

 

 

Podujatia sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníkov, ktorí vytvorili 6 trojčlenných družstiev za každú triedu v ročníku. Vyučujúce SJL pre nich pripravili súťažné otázky v dvoch kolách,  žiaci museli využiť nielen svoje vedomosti, ale zároveň dbať aj na čas, ktorý im priniesol zaslúžené body. Prvé kolo bolo zamerané na tému: „100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“  Žiaci vypĺňali doplňovačku na základe 14 zadaných úloh, kde si preverili najmä svoje vedomosti  z oblasti dejepisu. V druhom kole pracovali s učebnicou Literárnej výchovy 8. ročník, vyhľadávali v nej rôzne informácie, všímali si aj grafické spracovanie knihy, museli byť zároveň šikovní, pozorní a samozrejme opäť aj rýchli. Aby hodnotenie bolo ozaj objektívne, náročnosť  tentoraz 15-tich úloh pre ôsmakov a deviatakov bola rozdielna.

 

 

V závere vedomostného, ale aj zábavného popoludnia  odborná porota v zložení: p.uč. Dobrovolná, p.uč. Tokošová a p.uč. Onderišinová vyhodnotila úspešnosť podujatia takto:

 

 

8. roč. 1. miesto : 8.A – K. Kovalíková, E. Krokkerová, G. Karpeľ

2. miesto : 8.C – K. Ondisková, M. Sudzina, P. Rujak

3. miesto : 8.B – L. Cichá, T. Holubová, M. Hajičková

 

 

9. roč. 1. miesto : 9.A – M. Kotěšovská, S. Svatušková, S. Surgentová

2. miesto : 9.C – T. Jakubov, L. Tomková, N. Cholpová

3. miesto : 9.B – S. Čurma, Š. Hajdučko, M. Sadinský

 

Celkovým víťazom podujatia sa stalo dievčenské trio z 9.A, ktoré zvíťazilo v oboch kolách. Súťažiacim  ďakujeme za reprezentáciu tried, dúfame, že strávili na podujatí príjemné chvíle a domov si odniesli okrem nových vedomostí aj pekné vecné ceny, ktoré ich potešili.

 

Ďalšie články
Hviezdoslavov Kubín
Umelecká prehliadka tých najlepších recitátorov v poézii a próze sa v ZŠ Jána Švermu uskutočnila 20. februára 2020.
Karneval žiakov 1. st.
Medzi najobľúbenejšie udalosti v našej škole patrí karneval pre žiakov 1. stupňa ZŠ,
Fotogaléria