Pokyny upravujúce podmienky ZŠ Jána Švermu

Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy Jána Švermu na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:

prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021, podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – klikni

Organizácia a podmienky prevádzky v ZŠ a ŠKD – klikni

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  Klikni.

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria