Potulky mestom

Dňa 19.9.2018 sa v rámci ŠKD uskutočnila akcia – Potulky mestom. Pred odchodom do mesta mali deti výklad o poslednej zastávke – Valaškovský most. Formou diskusie preberali nové informácie o tejto pamiatke. Po tejto spoločnej aktivite sa pani vychovávateľky, každá so svojím oddelením, vybrali od školy cez mesto až k Valaškovskému mostu. Počas cesty sa zastavili pri Fontáne lásky, soche sv. Jána Nepomuckého, pri mape Prešovského kraja, Vihorlatskej  knižnici, pri Valaškovskom moste a vo vynovenom parku za Valaškovským mostom.

 

 

Na každej tejto zastávke si pani vychovávateľka Hivková nachystala zaujímavé informácie, výklad a otázky pre deti. Deti niektoré informácie už počuli, ale niečo nové sa aj naučili a na otázky vedeli odpovedať  samy  alebo s pomocou svojej p. vychovávateľky. Deň spoločne ukončili pri sladkej odmene vo forme zmrzliny.

 

 

Akciu zdokumentovali deti vo forme obrázkov pamiatok mesta Humenné, ktoré spoločne zavesili na nástenky.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Adventný kalendár
ikebany
Advent je čarovným obdobím príchodu najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.
O vesmíre trochu inak
planet
Dňa 14.11.2019 sa uskutočnila návšteva planetária a hvezdárne v Technickom múzeu v Košiciach.
Fotogaléria