Potulky mestom

Dňa 19.9.2018 sa v rámci ŠKD uskutočnila akcia – Potulky mestom. Pred odchodom do mesta mali deti výklad o poslednej zastávke – Valaškovský most. Formou diskusie preberali nové informácie o tejto pamiatke. Po tejto spoločnej aktivite sa pani vychovávateľky, každá so svojím oddelením, vybrali od školy cez mesto až k Valaškovskému mostu. Počas cesty sa zastavili pri Fontáne lásky, soche sv. Jána Nepomuckého, pri mape Prešovského kraja, Vihorlatskej  knižnici, pri Valaškovskom moste a vo vynovenom parku za Valaškovským mostom.

 

 

Na každej tejto zastávke si pani vychovávateľka Hivková nachystala zaujímavé informácie, výklad a otázky pre deti. Deti niektoré informácie už počuli, ale niečo nové sa aj naučili a na otázky vedeli odpovedať  samy  alebo s pomocou svojej p. vychovávateľky. Deň spoločne ukončili pri sladkej odmene vo forme zmrzliny.

 

 

Akciu zdokumentovali deti vo forme obrázkov pamiatok mesta Humenné, ktoré spoločne zavesili na nástenky.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria