Poznávam svoj región

V dňoch 9. a 15. mája sa uskutočnila exkurzia v rámci predmetu občianska náuka, ktorá súvisela s  témou: Poznávam svoj región. Poznávam svoju vlasť. Žiaci 6. ročníka navštívili Uličskú dolinu, kde si pozreli národné kultúrne pamiatky, ktoré sú pod ochranou UNESCO,  a to –  unikátne drevené kostolíky zo 17. storočia. V nich naši žiaci mali možnosť uvidieť ikony zo 16. storočia, ktoré sú jedinečné v našom regióne. Históriou ich previedol naslovovzatý domáci odborník, ktorému sú tieto pamiatky nielen blízke, ale vie o nich žiakom aj pútavo porozprávať. Počasie našim šiestakom prialo , a tak prešli aj školským náučným chodníkom v Uliči. Mnohí naši žiaci boli v týchto končinách po prvýkrát a bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.

 

Poďakovanie za organizáciu exkurzie patrí vyučujúcej občianskej náuky p. učiteľke Pažurovej a triednym učiteľkám za pedagogický dozor.

 

Ďalšie články
Ocenenie najúspešnejších žiakov
ocenovanie
Dňa 15. novembra 2019 sa v humenskom kaštieli uskutočnilo slávnostné stretnutie najúspešnejších reprezentantov nášho mesta – žiakov základných škôl a ZUŠ.
Olympiáda zo SJL
sjl
V mesiaci november sa uskutočnilo aj školské kolo už 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Fotogaléria