Poznávam svoj región

V dňoch 9. a 15. mája sa uskutočnila exkurzia v rámci predmetu občianska náuka, ktorá súvisela s  témou: Poznávam svoj región. Poznávam svoju vlasť. Žiaci 6. ročníka navštívili Uličskú dolinu, kde si pozreli národné kultúrne pamiatky, ktoré sú pod ochranou UNESCO,  a to –  unikátne drevené kostolíky zo 17. storočia. V nich naši žiaci mali možnosť uvidieť ikony zo 16. storočia, ktoré sú jedinečné v našom regióne. Históriou ich previedol naslovovzatý domáci odborník, ktorému sú tieto pamiatky nielen blízke, ale vie o nich žiakom aj pútavo porozprávať. Počasie našim šiestakom prialo , a tak prešli aj školským náučným chodníkom v Uliči. Mnohí naši žiaci boli v týchto končinách po prvýkrát a bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.

 

Poďakovanie za organizáciu exkurzie patrí vyučujúcej občianskej náuky p. učiteľke Pažurovej a triednym učiteľkám za pedagogický dozor.

 

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria