Poznávam svoj región

V dňoch 9. a 15. mája sa uskutočnila exkurzia v rámci predmetu občianska náuka, ktorá súvisela s  témou: Poznávam svoj región. Poznávam svoju vlasť. Žiaci 6. ročníka navštívili Uličskú dolinu, kde si pozreli národné kultúrne pamiatky, ktoré sú pod ochranou UNESCO,  a to –  unikátne drevené kostolíky zo 17. storočia. V nich naši žiaci mali možnosť uvidieť ikony zo 16. storočia, ktoré sú jedinečné v našom regióne. Históriou ich previedol naslovovzatý domáci odborník, ktorému sú tieto pamiatky nielen blízke, ale vie o nich žiakom aj pútavo porozprávať. Počasie našim šiestakom prialo , a tak prešli aj školským náučným chodníkom v Uliči. Mnohí naši žiaci boli v týchto končinách po prvýkrát a bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.

 

Poďakovanie za organizáciu exkurzie patrí vyučujúcej občianskej náuky p. učiteľke Pažurovej a triednym učiteľkám za pedagogický dozor.

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria