Poznávam svoj región

V dňoch 9. a 15. mája sa uskutočnila exkurzia v rámci predmetu občianska náuka, ktorá súvisela s  témou: Poznávam svoj región. Poznávam svoju vlasť. Žiaci 6. ročníka navštívili Uličskú dolinu, kde si pozreli národné kultúrne pamiatky, ktoré sú pod ochranou UNESCO,  a to –  unikátne drevené kostolíky zo 17. storočia. V nich naši žiaci mali možnosť uvidieť ikony zo 16. storočia, ktoré sú jedinečné v našom regióne. Históriou ich previedol naslovovzatý domáci odborník, ktorému sú tieto pamiatky nielen blízke, ale vie o nich žiakom aj pútavo porozprávať. Počasie našim šiestakom prialo , a tak prešli aj školským náučným chodníkom v Uliči. Mnohí naši žiaci boli v týchto končinách po prvýkrát a bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.

 

Poďakovanie za organizáciu exkurzie patrí vyučujúcej občianskej náuky p. učiteľke Pažurovej a triednym učiteľkám za pedagogický dozor.

 

Ďalšie články
Zimné radovánky
001
Zimné obdobie prináša veľa dôvodov na radosť. Jedným z nich sú zasnežené kopce nášho mesta.
NÁŠ LYŽIARSKY VÝCVIK
LV2019_2st
Pravidelne každý rok sa siedmaci tešia na lyžiarsky výcvik. Ani tentokrát to nebolo inak.
Fotogaléria