Pokyny pre 1. st. od 1.6.2020

Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31, 06624 Humenné  – Word, PDF

Zdravotný dotazník  zamestnanca pred návratom do zamestnania

 – Word, PDF

Ďalšie články
Fotogaléria