Privítali JAR

morena2"Nesieme Morenu…“   sa v stredu 16. marca nieslo školským dvorom Základnej školy Jána Švermu.

Koniec zimy naši žiaci zavŕšili jedným z najznámejších  slovanských zvykov na počiatku jari – vynášaním Moreny. Ľudia slávili sviatky jari ako koniec panstva zimy a víťazstvo slniečka. Na jar sa začína nový život. Symbolom sú pučiace stromy, vajíčko a mláďatká – zajačik, kuriatko, baranček. Z predkresťanského obdobia sa nám zachoval starý zvyk vynášania Moreny a jej symbolické utopenie. Ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily – duchovia, ktorých konanie je možné ovplyvniť. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby odišla a prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Tento rituál odháňal negatívne sily, chránil ľudí pred chorobami a zlými čarami,  prebúdzal prírodu.  Ľudia si vyrobili slamenú figurínu, obliekli ju do ženských šiat a mladé dievčence ju odniesli so spevom k potoku. Tam ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd riek.

A inak to nebolo ani v našej škole. Spoločným úsilím si deti Morenu vyrobili, vyobliekali a počas týždňa ju obdivovali v priestoroch školy. V stredu popoludní sa s Morenou rozlúčili krátkym pásmom básní a piesní a v sprievode na čele s Morenou sa vybrali  k rieke Laborec, kde jej naposledy zarecitovali a za pokriku „Zimu vyženieme, teplo prinesieme“  ju zapálili a  hodili do Laborca. Tak odohnali zimu z nášho mesta a privítali jar.

Keď bohyňa Morena prichádza na svet,  príroda zaspáva a odchádza na pokoj. Keď Morena odchádza po dni jarnej rovnodennosti, prichádza prebudenie prírody.

Tejto milej akcie sa zúčastnili deti zo všetkých oddelení ŠKD spolu so svojimi vychovávateľkami.

Ľudové tradície ako kultúrne bohatstvo by nikdy nemali zaniknúť, a preto je pre deti prínosom, že sa už od útleho detstva dozvedajú niečo zo zvykov a tradícií  našich predkov.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva v Steel parku
steelpark
V stredu 12.júna boli naši deviataci v Košiciach, kde navštívili park vedy a techniky Steel Park.
Fotogaléria