Puss in boots

“Bratia rozmilí
otca stratili
najstarší syn
dostal mlyn
stredný syn
verte, netáram
zdedil somára
a najmladšiemu kocúr zostal

a od bratov sa len smiechu dočkal”

 

Určite ste už počuli o kocúrovi v čižmách! O rozprávke, v ktorej starý mlynár zanechá svojmu najmladšiemu synovi netradičné dedičstvo v podobe kocúra, ktorý ho privedie k bohatstvu a k láske krásnej princeznej.

 

Ale iste ste ju ešte  nevideli v slovensko-anglickom znení ako naši šiestaci, ktorí  26. apríla 2017 mali jedinečný umelecký zážitok z tohto milého dvojjazyčného  činoherného predstavenia s pesničkami, ktoré pripravilo Divadelné centrum Martin. Zábavnou formou deťom priblížili,  že všetko chce svoj čas,  trpezlivosť a usilovnosť sú odmenené úspechom a že je neustále potrebné skúšať šťastie a vytrvať v úsilí, aby sa veci menili k lepšiemu.

 

Divadelná rozprávka posilnila pozitívny vzťah k štúdiu anglického jazyka a pomohla prekonať prípadné zábrany i jazykovo menej zdatným žiakom.  Určite im v pamäti zostanú anglické slová a frázy, ktoré im nenápadne a nenútene podsúvali divadelné postavičky. Skúseným hercom sa podarilo zaujať detské publikum a udržať jeho pozornosť až do konca. Nadšené deti ocenili rýchle striedanie nápaditých   kostýmov troch hercov i rôznych scén, efektov, veselé pesničky i tanec. Nechápavo híkali pri kúzlení majstra kúzelníka. Jedinečným zážitkom bola i zaujímavá tieňová hra.

 

Predstavenie sa nám všetkým veľmi páčilo a už sa tešíme na ďalšie…

 

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria