Rada školy 2020

Vážení rodičia,

rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Keďže funkčnosť Rady školy pri Základnej škole Jána Švermu, Štefánikova 31 v Humennom končí dňa 02.11.2020 je nevyhnutné zvoliť zástupcov na ďalšie štvorročné obdobie.

Rada školy sa skladá z týchto členov:

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

4 zvolení zástupcovia rodičov,

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

Preto Vás žiadame, vážení rodičia, aby ste sa zúčastnili osobne na voľbách do rady školy, ktoré sa budú konať 22.10.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie pri vstupe do budovy školy učiteľským vchodom. Zvoliť svojich zástupcov  z rodičov môžete v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. V prípade, ak máte záujem kandidovať do Rady školy pri Základnej škole Jána Švermu, Štefánikova 31 v Humennom a stať sa členom rady školy, svoju kandidatúru potvrďte mailom – skenovaným písomným súhlasom, ktorý si nájdete na stránkach našej školy v záložke „RADA ŠKOLY – 2020“ alebo osobne doneste na sekretariát základnej  školy  v termíne do 20.10.2020 do 15.00 hod.

Váš písomný súhlas posielajte na mailovú adresu: zsjanasvermu@gmail.com

Písomný súhlas kandidáta za člena rady školy. klikni

Ďalšie články
Prieskum.
V zmysle úlohy pre riaditeľa školy z MŠVVaŠ SR nahlásiť záujem o prezenčnú formu vzdelávania  žiakov 2. stupňa od 25.01.2021,
Oznam pre rodičov!
Vážení rodičia, od pondelka 11. januára 2021 po predĺžených zimných prázdninách sa na našej škole obnoví školské vyučovanie.
Fotogaléria