Rada školy – zvolení rodičia

Vážený rodičia,

týmto sa Vám chceme srdečne poďakovať za Vašu aktívnu účasť na včerajších voľbách do RŠ. Práve vďaka Vášmu zodpovednému prístupu sme kandidátov za rodičov zvolili hneď v prvom kole.

Počet zúčastnených rodičov – voličov  303 z 580.

Výsledky volieb:

1. PharmDr. Ondrej SUKEĽ  –  236 hlasov

farmaceut, prezident Slovenskej lekárnickej komory

2. Mgr. Danka CAPOVÁ  –  189 hlasov

stredoškolská profesorka Gymnázium a. g. L. Svobodu Humenné

3. plk. Marek LUKACKO  –  158 hlasov

riaditeľ ORPZ v Humennom

4. PaedDr. Andrea FIRDOVÁ  –  132 hlasov

stredoškolská profesorka OA Humenné

5. Mgr. Ondrej BARTKO – 96 hlasov

referent ÚPSVaR Humenné

6. MUDr. Anna TOPĽANSKÁ – 82 hlasov

lekárka, materská dovolenka

7. PhDr. Miroslav TURČAN – 74 hlasov

vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta Humenné

8. Ing. Lenka KRIVJANSKÁ – 71 hlasov

rodičovská dovolenka

9. Mgr. Milan RUŠČANSKÝ – 56 hlasov

technik BOZP a PO

10.PhDr. Dagmar ONUFEROVÁ – 42 hlasov

personálna referentka MsÚ Humenné

Mgr. Jozef Šalata

riaditeľ ZŠ Jána Švermu

Ďalšie články
Oznam platný od 3.5.2021
Vážení rodičia. Účasť žiaka na vyučovacom procese od 3.5.2021 už nie je podmienená negatívnym testom na COVID -19 dieťaťa a taktiež jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
Oznam!
Vážení rodičia, otvorením Základnej školy Jána Švermu pre žiakov 5.až 7. ročníka na prezenčné vzdelávanie Vaše deti dva týždne budú prechádzať adaptačným obdobím.
Fotogaléria