Rada školy
Rada školy

Členovia rady školy: 

 

Meno a priezvisko       zvolený – delegovaný za skupinu

 

1. Ondrej Bartko, Mgr., delegovaný za mesto Humenné

2. Andrej Semanco, Ing.arch., delegovaný za mesto Humenné

3. Juraj Vaňo, Ing., delegovaný za mesto Humenné

4. Alena Židová, Ing., delegovaná za mesto Humenné

5. Mária Onderišinová, Mgr.,  pedagogický zamestnanec

6. Anna Bočkayová, RNDr., pedagogický zamestnanec

7. Valéria Kuncová, nepedagogický zamestnanec

8. Radoslav Turik, PhDr., rodič

9. Martin Řeřicha, Ing., rodič   

10. Danka Capová,  Mgr., rodič

11. Martin Sudzina, Ing., rodič

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY  pri Základnej škole Jána Švermu

Ďalšie články
Fotogaléria