Rok čit. gramotnosti

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.

 

Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale aj získavania rozličných praktických a profesijných zručností. Práve z tohto dôvodu považujeme vzťah detí, žiakov a mládeže k čítaniu za kritický.

 

Práve z dôvodu významu čitateľskej gramotnosti učiteľky slovenského jazyka a literatúry zorganizovali na škole týždeň čitateľskej gramotnosti. Najprv si žiaci v triednych kolách zmerali sily, potom najlepší dvaja-traja z tried postúpili do školského kola, v ktorom si formou súťaže overili svoje čitateľské zručnosti.

 

Víťazmi školského kola za jednotlivé ročníky sa stali žiaci:

5. ročník – Matej Komarc 5. A

6. ročník – Simona Cenknerová 6. A a Miška Halaganová 6. B

7. ročník – Ľubka Galandová 7. A

8. ročník – Samuel Kolesár 8. A

9. ročník – Annamária Petrovčinová 9. C, Mirka Bartková 9. A a Zoja Nováková 9. B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

Ďalšie články
Štúrov Zvolen
zvolen
V roku 2019 si pripomíname 204. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, filozofa, pedagóga a politika, Ľudovíta Štúra.
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Fotogaléria