Rok čit. gramotnosti

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.

 

Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale aj získavania rozličných praktických a profesijných zručností. Práve z tohto dôvodu považujeme vzťah detí, žiakov a mládeže k čítaniu za kritický.

 

Práve z dôvodu významu čitateľskej gramotnosti učiteľky slovenského jazyka a literatúry zorganizovali na škole týždeň čitateľskej gramotnosti. Najprv si žiaci v triednych kolách zmerali sily, potom najlepší dvaja-traja z tried postúpili do školského kola, v ktorom si formou súťaže overili svoje čitateľské zručnosti.

 

Víťazmi školského kola za jednotlivé ročníky sa stali žiaci:

5. ročník – Matej Komarc 5. A

6. ročník – Simona Cenknerová 6. A a Miška Halaganová 6. B

7. ročník – Ľubka Galandová 7. A

8. ročník – Samuel Kolesár 8. A

9. ročník – Annamária Petrovčinová 9. C, Mirka Bartková 9. A a Zoja Nováková 9. B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria