S MOKRÝM VYSVEDČENÍM

57 tretiakov našej školy sa v dňoch 16. až 25. septembra zúčastnili

základného plaveckého výcviku .Žiaci boli rozdelení do šiestich skupín

podľa toho aký je kto dobrý  alebo bojazlivejší kamarát s vodou.

Deti vzali do plaveckej parády odborne školení plaveckí inštruktori

a 7 dňový maratón nácviku a zdokonaľovania sa začal. A že deti to zjavne

bavilo bolo vidieť každým dňom. Svoje pokroky a zdokonalené plavecké disciplíny

predviedli na poslednej plaveckej hodine, už všetci vo veľkom bazéne.

MOKRÉ VYSVEDČENIE si zaslúžil každý.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva v Steel parku
steelpark
V stredu 12.júna boli naši deviataci v Košiciach, kde navštívili park vedy a techniky Steel Park.
Fotogaléria