Šalianky Maťko kr. kolo

Naša žiačka, Alžbetka Piňková z 5.C ako víťazka okresného kola reprezentovala našu školu i okres v krajskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V tomto roku to bol už  26. ročník prednesu slovenskej povesti v našom krajskom meste Prešov. Po predstavení členov odbornej poroty nasledovala prezentácia umeleckých prednesov podľa jednotlivých kategórií. Alžbetka si domov priniesla účastnícky diplom a nové skúsenosti z náročného krajského kola. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a za Alžbetkinu  prípravu patrí poďakovanie pani učiteľke Dobrovolnej.

 

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria