Šalianky Maťko kr. kolo

Naša žiačka, Alžbetka Piňková z 5.C ako víťazka okresného kola reprezentovala našu školu i okres v krajskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V tomto roku to bol už  26. ročník prednesu slovenskej povesti v našom krajskom meste Prešov. Po predstavení členov odbornej poroty nasledovala prezentácia umeleckých prednesov podľa jednotlivých kategórií. Alžbetka si domov priniesla účastnícky diplom a nové skúsenosti z náročného krajského kola. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a za Alžbetkinu  prípravu patrí poďakovanie pani učiteľke Dobrovolnej.

 

Ďalšie články
Kráľovná na Dunaji
budpest
2. a 3. októbra 2019 naši siedmaci a ôsmaci navštívili počas dejepisnej exkurzie hlavné a zároveň najväčšie mesto Maďarska.
Plavecký výcvik 6.roč.
plav
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Fotogaléria