Šaliansky Maťko

matko2…polročné prázdniny začali krásnym úspechom. V prednese slovenských povestí sme na okresnom kole vďaka Samkovi Koribaničovi (7.A) získali v najstaršej kategórii pekné 3. miesto. Samko sa ani tento rok nenechal zahanbiť. Jeho vycibrený prejav, cit pre prednes povestí a sebavedomé vystupovanie jednoznačne upútali pozornosť poroty aj tento rok. Tešíme sa, že Samko na prednes nezanevrel a s náročným textom sa popasoval aj tentoraz. Samko, ďakujeme a prajeme ešte množstvo ďalších úspechov.

Dve mladšie kategórie reprezentovali žiaci Alex Taňkoš (3.C) a Miška Halaganová (5.B). Hoci sa neumiestnili na popredných miestach, ich príjemné prednesy a kultivovaný prejav určite šírili dobré meno našej školy.

Žiakom ešte raz blahoželáme, prajeme množstvo ďalších študijných úspechov a zároveň ďakujeme p. uč. PaedDr. Marcele Taňkošovej za Samkovu prípravu a cenné rady, ktoré mu počas prípravy poskytla.

 

 

IMG_20160128_131323

IMG_20160128_122921

IMG_20160128_122911

IMG_20160128_131331

Ďalšie články
Fotogaléria