ŠK GEO. OLYMPIÁDY

go1

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 5. ročníka sa  uskutočnilo dňa 29. 11. 2017.  Úspešným riešiteľom GO sa stáva  žiak, ak  získa v školskom kole 55,00 %. Celková úspešnosť žiakov 5. ročníka bola 90 %.  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi.  Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 6.2.2018.

Na okresné kolo GO dňa 6. 2.2018  postúpili títo úspešní riešitelia:

1.miesto KRIVJANSKÁ Liana   5. B

2. miesto   FEDURCOVÁ  Alžbeta    5. A 

3.miesto  ZANINI  Luca  Andrea   5. A

 

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  5. ročník :   ADAMEC Matúš  5. A,   SUKEĽ  Tomáš  5. C, VARGA  Filip  5. B,   KUĽHOVÁ  Alžbeta  5. C, PAPAJOVÁ  Ema  5. C,  BAČOVČINOVÁ  Nina  5. C

                                                         

 Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     6.  –  7. ročník    –    vyhodnotenie 

Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnilo dňa  7.11.2017 v počte 7  žiakov a pre žiakov 6. ročníka  dňa 8.11.2017 v počte 13 žiakov.  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55 % .  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 6. 2. 2018

Na okresné kolo GO dňa 6. 2.2018  postúpili títo úspešní riešitelia:

1.miesto SNINČÁK  Manuel      7. B     za 7. roč.

2.miesto BABINSKÝ  Matej     6. B     za 6. roč.

3.miesto VAŠKOVÁ Veronika     6. C     za 6. roč.

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  6. ročník :  3. miesto  KRÍDLOVÁ  Zuzana  6. C , KOPČÁKOVÁ Ema 6. B, PROKIPČÁK  Dávid  6. B, DEMČÁK  Peter  6. A,  IVANIČ  Daniel  6. C, BALÁŽOVÁ  Michaela  6 . B

 

DSCF0750

 

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  7. ročník :  2. miesto CMÁROVÁ   Mária   7. A, 3. miesto  BETÁKOVÁ  Lucia  7. C, ŽIDZIK  Viktor  7. A, UFNÁROVÁ  Anna  Mária  7. C, LUKAČÍNOVÁ  Michaela  6. B

 

DSCF0744

 

 

Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     8.  –  9. ročník    –    vyhodnotenie 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 8. a 9. ročníka sa uskutočnilo       dňa  9.11.2017, žiaci 8. roč. v počte 5 žiakov a žiaci 9. roč. v počte 4 žiaci.  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55 % .  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 6. 2. 2018

Na okresné kolo GO dňa 6. 2.2018  postúpili títo úspešní riešitelia:

1.miesto MARCINOVÁ   Viktória       9. C   za 9. roč.

2.miesto TABAKOVÁ    Petra        9. A   za 9. roč.

3.miesto GALANDOVÁ Ľubomíra    8. A   za 8. roč.

 

 

DSCF0778

 

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  8. ročník :       3. miesto  ŽIDZIK  Michal  8. B, ČURMA  Samuel  8. B,  KARAS  Filip  8. B

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  9 . ročník :      3. miesto BALKOVÁ  Ema  9. C, PANČIŠIN Vladimír 9. B

 

VÍŤAZOM   SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  !

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria