ŠK GEO. OLYMPIÁDY

go1

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 5. ročníka sa  uskutočnilo dňa 29. 11. 2017.  Úspešným riešiteľom GO sa stáva  žiak, ak  získa v školskom kole 55,00 %. Celková úspešnosť žiakov 5. ročníka bola 90 %.  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi.  Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 6.2.2018.

Na okresné kolo GO dňa 6. 2.2018  postúpili títo úspešní riešitelia:

1.miesto KRIVJANSKÁ Liana   5. B

2. miesto   FEDURCOVÁ  Alžbeta    5. A 

3.miesto  ZANINI  Luca  Andrea   5. A

 

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  5. ročník :   ADAMEC Matúš  5. A,   SUKEĽ  Tomáš  5. C, VARGA  Filip  5. B,   KUĽHOVÁ  Alžbeta  5. C, PAPAJOVÁ  Ema  5. C,  BAČOVČINOVÁ  Nina  5. C

                                                         

 Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     6.  –  7. ročník    –    vyhodnotenie 

Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnilo dňa  7.11.2017 v počte 7  žiakov a pre žiakov 6. ročníka  dňa 8.11.2017 v počte 13 žiakov.  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55 % .  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 6. 2. 2018

Na okresné kolo GO dňa 6. 2.2018  postúpili títo úspešní riešitelia:

1.miesto SNINČÁK  Manuel      7. B     za 7. roč.

2.miesto BABINSKÝ  Matej     6. B     za 6. roč.

3.miesto VAŠKOVÁ Veronika     6. C     za 6. roč.

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  6. ročník :  3. miesto  KRÍDLOVÁ  Zuzana  6. C , KOPČÁKOVÁ Ema 6. B, PROKIPČÁK  Dávid  6. B, DEMČÁK  Peter  6. A,  IVANIČ  Daniel  6. C, BALÁŽOVÁ  Michaela  6 . B

 

DSCF0750

 

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  7. ročník :  2. miesto CMÁROVÁ   Mária   7. A, 3. miesto  BETÁKOVÁ  Lucia  7. C, ŽIDZIK  Viktor  7. A, UFNÁROVÁ  Anna  Mária  7. C, LUKAČÍNOVÁ  Michaela  6. B

 

DSCF0744

 

 

Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     8.  –  9. ročník    –    vyhodnotenie 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 8. a 9. ročníka sa uskutočnilo       dňa  9.11.2017, žiaci 8. roč. v počte 5 žiakov a žiaci 9. roč. v počte 4 žiaci.  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55 % .  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 6. 2. 2018

Na okresné kolo GO dňa 6. 2.2018  postúpili títo úspešní riešitelia:

1.miesto MARCINOVÁ   Viktória       9. C   za 9. roč.

2.miesto TABAKOVÁ    Petra        9. A   za 9. roč.

3.miesto GALANDOVÁ Ľubomíra    8. A   za 8. roč.

 

 

DSCF0778

 

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  8. ročník :       3. miesto  ŽIDZIK  Michal  8. B, ČURMA  Samuel  8. B,  KARAS  Filip  8. B

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  9 . ročník :      3. miesto BALKOVÁ  Ema  9. C, PANČIŠIN Vladimír 9. B

 

VÍŤAZOM   SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  !

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria