Škola v prírode

Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. – 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“. Naše pani učiteľky a pani vychovávateľka sa zhostili roly „mamičiek“ a starali sa o nás počas tohto úžasného týždňa. Počasie nám síce v prvých dňoch neprialo a miestami to vyzeralo, že si dvanásti mesiačikovia vymenili svoje miesta, avšak posledný deň sa na nás slniečko predsa len usmialo. Dni ubiehali rýchlo pretože sme plnili veľa zaujímavých úloh, pri ktorých sme si upevnili poznatky z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenského jazyka a iných vyučovacích predmetov. Niekedy nám večer bolo aj smutno a nie jednému ušla aj slzička, ale zvládli sme to, pretože sme veľkí štvrtáci, ktorí o pár mesiacov vymenia lavice prvého stupňa za lavice druhého stupňa. Každý večer nám program vyplnili aj naše skvelé animátorky a nechýbala ani diskotéka. Touto akciou sme sa rozlúčili s našimi triednymi učiteľkami, na ktoré nezabudneme a vždy budeme na ne spomínať. Vám od nás patrí veľké ĎAKUJEM.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria