Školská spôsobilosť – aplikácia WELCOME.IDEA

Milí rodičia,

nie ste si istí či Vaše dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť? Mali ste záujem o  vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa ale činnosť inštitúcie CPPPaP aktuálne prebieha v obmedzenom režime?
.
Nápomocná Vám môže byť aplikácia WELCOME.IDEA, na ktorú nájdete link nižšie, sú v nej uvedené vhodné aktivity pre deti podľa veku a úrovne rozvoja, skríningové dotazníky, ktoré popisujú očakávané schopnosti a zručnosti zodpovedajúce veku dieťaťa.
.
Môžete ich použiť na orientačné posúdenie miery rozvoja komunikačných, motorických, kognitívnych a ďalších schopností a zručností Vášho dieťaťa  so ŠVVP i bez nich, ktorých rozvoj je dôležitý pre úspešný krok zaškolenia dieťaťa.
.
Na základe zistených výsledkov môžete voliť a realizovať aktivity uvedené v metodike alebo v odporúčaných inšpiračných zdrojoch, ktoré pomôžu pri stimulácií motorickej, emočnej, sociálnej oblasti Vášho dieťaťa.
.
Ďalšie nápady nájdete aj v príkladoch dobrej praxe aplikácie odporúčaných aktivít.
.

Chcete vedieť viac, prečítajte si príručku: Klikni

Odpovede na svoje otázky nájdeme pomocou aplikácie

Link: https://www.welcome-idea.eu/#/home

Link skríningu – školskej zrelosti: https://www.welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start

Výsledky skríningu môžete konzultovať so psychologičkou formou e mailu: welcome@vudpap.sk

Ďalšie články
Fotogaléria