Školské kolo GO 5.roč

Školské kolo Geografickej olympiády 2015 / 2016 pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2015  v  učebni Prírodovedných predmetov. Súťažiacich privítala vyučujúca predmetu Geografia Mgr. Ľubov  Petrovajová. Súťažiacim popriala veľa úspechov pri riešení geografických testov. Čas písania geografických textov bol 85 minút. Monotematická časť bez atlasov trvala  45 minút. Praktická časť s atlasmi trvala 40 minút.Úspešným riešiteľom ŠK GO je žiak, ktorý získa 55,00 % úspešnosť.

 

Úspešní riešitelia ŠK GO 2015 / 2016 – postupujú na okresné kolo GO dňa  4. 2.2016 

1.miesto  CMÁROVÁ Mária  5. A

2. miesto  BETÁKOVÁ Lucia 5. C

3. miesto ŽIDZIK Viktor 5 .A

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  5. ročník : CHOLPOVÁ Michaela 5.A, SNINČÁK Manuel 5.B, HLOHINCOVÁ Viktória 5. C, LUKAČÍNOVÁ 5. B, RUJÁK Peter 5. C, TURIKOVÁ Stela 5.A, CICHÁ Laura 5.B, CHARITUN Dávid 5. B, KUĽHOVÁ Natália 5.A, PETRÁK Samuel 5. B, GAJDOŠOVÁ Ema Alžbeta 5. B, ŠUTKA Samuel 5. A, TKÁČOVÁ Ema 5. B, KAČUROVÁ Alexandra 5. C, KAROĽ Sebastián 5. B

 

BLAHOŽELÁME !

 

go1

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria