Školské kolo GO 6. – 9. roč.

Školské kolo Geografickej olympiády 2015 / 2016 pre žiakov 6. – 7. –  8. –  9. ročníka sa  uskutočnilo  dňa 5. 10. 2015  v  učebni Prírodovedných predmetov. Súťažiacich privítala vyučujúca predmetu Geografia Mgr. Ľubov  Petrovajová. Súťažiacim popriala veľa úspechov pri riešení geografických testov. Čas písania geografických textov bol 85 minút. Monotematická časť bez atlasov trvala  45 minút. Praktická časť s atlasmi trvala 40 minút. Úspešným riešiteľom ŠK GO je žiak, ktorý získa 55,00 % úspešnosť.

Úspešní riešitelia ŠK GO 2015 / 2016 – postupujú na okresné kolo  GO dňa  4. 2.2016

9. roč.  1. miesto  KURŤÁK  Dominik  9. A 

8. roč.  1. miesto  PETROVČINOVÁ Štefánia 8. C

7. roč.  1. miesto  TABAKOVÁ  Petra  7. A

6. roč.  1. miesto   ŽIDZIK  Michal  6.B

            2. miesto  ŠICHULOVÁ  6.A

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO :  2. miesto  LUKÁČOVÁ Diana 8. C, 3.miesto KARAS Filip  6.B  JAKUBOV Timotej 6.C, RUDIŠIN Peter 6. A, CHROMÝ Alexander 6. C, HAJDUČKO Šimon 6.B

BLAHOŽELÁME !

 

go2

 

 

Vyhodnotenie ŠK GO  a fotografie : Mgr. Ľubov Petrovajová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria