Školské kolo GO

1

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY  2018/2019

 

 

Školské kolo GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY 5. ročník – kategória G 

 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2018 / 2019  pre žiakov 5. ročníka sa  uskutočnilo dňa 5. 12. 2018.  Úspešným riešiteľom GO sa stáva žiak, ak  získa v školskom kole 55,00 %. Celková úspešnosť žiakov 5. ročníka bola 91,66 %.  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť t.j. zručnosť práce s atlasmi.  Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 7.2.2019

 

Na okresné kolo GO dňa 7. 2.2019  postúpili títo úspešní riešitelia:

 

 

1.miesto KARPÁČ  Matej    5. A

2. miesto   HUDOVÁ  Viktória  5. A

3. miesto  ONDISKOVÁ  Eva  Mária  5. C

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  5. ročník :

TKÁČOVÁ Timea 5. A, FERJAK  Jakub 5. A, BABINČÁKOVÁ  Amy  5. A, SITARČÍK  Matej  5. C, PAŠKO Adam 5. A, ZOUBEK Samuel 5. A, REBYOVÁ  Rebeka 5. B, ŽIDZIKOVÁ  Zuzana  5. A

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  !

 

2

 

 

VYHODNOTENIE  ŠKOLSKÉHO  KOLA GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY 2018 / 2019

 

  

Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     6.  ročník    –   kategória F  

 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2018 / 2019  pre žiakov 6. ročníka sa uskutočnilo v novembri  v počte 8  žiakov .  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55,00 % . Celková úspešnosť žiakov 6. ročníka bola 75,00 %. Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 7. 2. 2019.

 

Na okresné kolo GO dňa 7. 2.2019  postúpili títo úspešní riešitelia:

 

 

1.miesto KRIVJANSKÁ  Liana 6. B

2.miesto ZANINI  Luca  Andrea 6. A

3. miesto ORLEJOVÁ  Jana  6. A

 

Ďalší úspešní riešitelia ŠK GO za  6. ročník:

BETÁKOVÁ  Nina 6. C, VARGA  Filip 6. B, ČUBÁKOVÁ  Ema  6. A

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  !

 

3

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2018/2019

 

 

Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     7. ročník    –   kategória   F

 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2018 / 2019 pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnilo v novembri  počte 10 žiakov.  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55 % . Celková úspešnosť žiakov bola 40,00 %.  Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 7. 2. 2019.

 

Umiestnenie úspešných riešiteľov  :

 

 

1.miesto  VAŠKOVÁ  Veronika  7. C

2.miesto    KRIDLOVÁ Zuzana 7. C

3.miesto MINDOVÁ Nina 7. C

4.miesto BABINSKÝ Matej  7. B

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  !

 

 

4

 

 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2018/2019

 

Školské  kolo  GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY     8.- 9. ročník    –   kategória   E

 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2018 / 2019 pre žiakov 8. – 9.. ročníka sa uskutočnilo v novembri v  počte za 8. roč.5 žiakov s celkovou úspešnosťou 80,00 %  a za 9. roč. počet žiakov 3 s úspešnosťou 66,66 %.  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ak získa v školskom kole 55 % . Žiaci riešili monotematickú a teoretickú časť bez atlasov a praktickú časť  t.j. zručnosť práce s atlasmi. Okresné kolo GO sa uskutoční dňa 7. 2. 2019

 

Umiestnenie  úspešných riešiteľov:

 

 

za  8. roč.

1. miesto   ŽIDZIK  Viktor 8. A   –   postupuje na okresné kolo GO

2. miesto   SNINČÁK Manuel 8. B   –  postupuje na okresné kolo GO

3. miesto SOKOL  Samuel  8. B

 

 

za  9. roč.

1. miesto  JAKUBOV  Timotej 9. C

2. miesto  ČURMA  Samuel 9. B  – postupuje na okresné kolo GO

 

 

VÍŤAZOM   SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  !

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria