SLÁVIK SLOVENSKA

Čiže si šuhajko…, Zoťali brezu…

 

Krásne melódie ľudových piesní sa ozývali  po škole  25. apríla, pretože vtedy prebiehalo školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2018. Súťažilo 57 spevákov v troch kategóriách.

 

Výsledky súťaže:

 

1.kategória:

 

1.miesto Kristina Šteňková 2.A

2.miesto Nelka Kašayová 3.B

3.miesto Veronika Lecáková 2.C

 

 

2.kategória

 

1.miesto Zuzana Krídlová 6.C

2.miesto Ingrida Hivková 4.B

3.miesto Laura Pľuchtová 6.A

 

 

3.kategória

 

1.miesto Miroslava Chomová 8.B

2.miesto Viktória Lacová 7.C

3.miesto Lea Golembiovská 7.B

 

Cena poroty bola udelená Larke Lodovej z 1.D, Valérii Vaceľovej z 1.C,     Ivancovej z 1.A, Gregorovi Bankovi z 2.D, Šimonovi Balogáčovi zo 7.C

 

Máme obrovskú radosť z toľkých speváckych talentov a aj keď nemôžu prvé priečky obsadiť všetci, víťaz je každý jeden žiak, ktorý zvíťazí sám nad sebou a dokáže sa postaviť nielen pred spolužiakov, ale aj pred hodnotiacu porotu. Ste úžasné decká, spievajte ďalej…

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria