Slniečkový deň

slnkoDňa 22.04.2016 bol v našej škole vpád slniečok – malých, veľkých, veselých i vážnych, ale hlavne oslavujúcich tohtoročný Deň Zeme veľkolepo a s nádychom žltej farby v akejkoľvek podobe.

Učitelia, žiaci, ako aj ostatní zamestnanci školy mohli v tento deň prejaviť svoj environmentálny postoj odtieňmi žltej, čiže slniečkovej farby. Jednoducho preto, lebo tradične každý rok máme zvolenú nejakú symbolickú farbu a tiež preto, lebo slniečko znamená nielen teplo, ale aj svetlo. V našej škole sme sa rozhodli posvietiť na čierne miesta v našom meste a blízkom okolí, čiže na čierne nelegálne skládky, ktoré znečisťujú životné prostredie. Reagovali sme tak na výzvu OZ Tatry, ktoré hlása, že je lepšie zapáliť maličké svetielko, ako ostať v tme.

Táto hlavná myšlienka Dňa Zeme sa premietla v aktivitách ročníkov na 1.stupni. V jednotlivých častiach mesta žiaci monitorovali čistotu životného prostredia. Taktiež na 2.stupni sa žiaci 8.ročníka venovali monitoringu a navštívili neďaleké okolie. Každá trieda zmapovala inú trasu. Vydali sa smerom ku Kameňolomu, na Jasenov a smer Lackovce -Sninský most.

Ostatné ročníky pracovali rôznorodejšie, aby sme ich každoročne dokázali zaujať a nadchnúť pre environmentálnu výchovu. Žiaci 5.roč. sa zúčastnili prednášky s p. Hojdanom zo št. podniku Vojenské lesy a majetky SR, Kamenica n/C. V prostredí areálu parku pri kaštieli mali na získavanie nových vedomostí najvhodnejšie podmienky. Šiestaci v sebe prebudili kreatívne schopnosti pri tvorbe ekokvetinky z minimálne 3 druhov odpadového materiálu. Ich umelecky stvárnené práce  budú skrášľovať priestory školy do konca školského roka. Pre siedmakov p. Ing. Macková z CHKO Východné Karpaty pripravila environmentálne aktivity na školskom dvore, pri ktorých mali žiaci možnosť overiť si svoje vedomosti, ako aj ich obohatiť.  Rozdelení do skupín plnili zadania na jednotlivých stanovištiach.  Samozrejme vyhrali tí, ktorí mali okrem správnych odpovedí aj najlepší čas. Naši najstarší žiaci sa už tradične vybrali do ulíc a formou ankety zisťovali úroveň environmentálneho povedomia spoluobčanov.  Po vyhodnotení anonymnej ankety zistili, že naši spoluobčania sú pomerne zdatní, keďže väčšina odpovedala na otázky správne.

Slniečková farba sa odrážala od rána na chodbách a v triedach našej školy. Tie naj…naj… triedy boli aj odmenené. Boli to tie, ktoré mali najviac malých slniečok, teda tých, ktorí boli oblečení v žltej farbe.

Slniečkový deň bol aj slnečný.  Oslávenkyňa Zem bola zaliata teplými, hrejivými lúčmi. Aj nás hrialo pri srdci, že Deň Zeme oslavujeme spolu s ňou.

Ďakujeme všetkým organizátorom tohto výnimočného dňa a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

 

Fotogaléria

 

slnieckovy_den

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria