Štúrov Zvolen 2022

Na Zvolenskom zámku to začiatkom júna opäť žilo. Mesto Zvolen totiž privítalo tých najlepších z najlepších z celého Slovenska, aby si zmerali sily  v Štúrov Zvolen 2022 – 35. ročníku celoslovenskej rétorickej súťaže Štúrov Zvolen 2022.

Aj ZŠ Jána Švermu prijala pozvanie a 2. – 3. júna sa  dvaja naši žiaci  zúčastnili tejto prestížnej súťaže.

Štvrtkový predvečer  patril  rétorickým tvorivým dielňam, na ktorých porotcovia a študenti herectva radili, ako zvládnuť stres pred vystúpením, ako pracovať s hlasom a textom, ako si poradiť s jazykolamnými slovami. Neskôr nás študenti Súkromného konzervatória  Pink Harmony potešili milým a veselým kultúrnym programom.

V piatok 3. júna v dopoludňajších hodinách po úvodnom oficiálnom otvorení súťaže sa takmer 60 účastníkov rozdelilo do troch kategórií.

V rámci 1. kategórie, v ktorej súťažili aj naši,  si súťažiaci vyžrebovali krátky prozaický text. Ich úlohou bolo dokončiť príbeh a publiku ho prerozprávať. V ich podaní ožili známe i neznáme rozprávkové postavičky.

Po samotnom vystúpení všetkých súťažiacich sa uskutočnil rozborový seminár. Porota vyzdvihla pozitíva rečníkov a poukázala na problematické miesta rečníckych vystúpení.

Na výsledky sme si síce museli chvíľku počkať, ale vyplatilo sa. Náš skvelý Simon Baláž z 5. A si v tvrdej konkurencii  spolusúťažiacich 1. kategórie zaslúžene odniesol  krásne 2. miesto. Veronika Lecáková zo 6. C bola síce tentoraz bez diplomu, ale s úsmevom na tvári a veľkou vďakou za získanie neoceniteľných skúseností, nových priateľov a spoznanie krásneho mesta Zvolen.

Veľký potlesk si zaslúžila aj pochvala poroty, ktorá vyzdvihla skvelú prácu pedagógov.  Poukázala na viditeľné zlepšovanie úrovne súťaže, vyhľadávanie talentov, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností žiakov a podporovanie ich rastu. Rečnícke prejavy boli pripravené na vysokej úrovni. Pozitívne hodnotila ich domácu prípravu, obsah, aktuálnosť tém, vhodne použité výrazové prostriedky i samotný  jazykový prejav.

Našim recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Zároveň ďakujeme vyučujúcim SJL za prípravu žiakov.

Ďalšie články
Vzácna návšteva.
Predprázdninová pohoda, odovzdávanie vysvedčení, oceňovanie našich naj detí…
Literárne talenty 2022
V predposledný deň školského roka ZŠ Jána Švermu zožala ešte poslednú tohtoročnú úrodu na literárnom poli.
Fotogaléria