Štúrov Zvolen

V apríli  2017 sa žiaci  2. stupňa opäť raz stretli na rečníckych doskách našej základnej školy, aby si zmerali sily a popasovali sa navzájom medzi sebou , ale aj sami zo sebou  a so svojimi skúsenosťami  v oblasti hovoreného slova, nakoľko sa stali účastníkmi obľúbenej súťaže Štúrov Zvolen. A účasť bola ozaj vysoká. Piataci mali možnosť  okúsiť po prvýkrát čaro takéhoto popoludnia a spolu so šiestakmi  súťažili v  1. kategórii . Odborná porota skúsených učiteliek SJL objektívne hodnotila ich ústny prejav, myšlienky a ucelenosť  textu, ale aj celkové vystupovanie, ktoré museli pretaviť do troch minút príbehu, ktorý si vytiahli, kritériom bol aj časový limit či vypointovanie príbehu.

 

Žiaci druhej kategórie /7. – 9. ročník/  to mali o niečo náročnejšie, v prvom kole predniesli svoje už doma pripravené úvahy či rozprávania na ľubovoľnú tému v rozsahu 3-5 minút, v druhom kole si však tému vytiahli a po 15 minútovej príprave opäť v časovom limite 3-5 minút museli presvedčiť porotu, ale aj publikum o svojej pravde, ktorá bola obsiahnutá v zadaní témy. A teda rozprávali, krasorečnili, argumentovali a presviedčali. A verte, že to nie je ľahké.

 

Porota napokon určila poradie a ocenení na 1. priečkach nás budú reprezentovať v regionálnom kole.

 

1.kategória :

 

1.miesto Tamara Holubová, 6.B

2. miesto Miroslava Zara Kucanová, 5.B

3. miesto Terézia Ištoková, 5.D

4. miesto Kristína Ondisková, 6.C

 

2.kategória :

 

1.miesto Samuel Onderišin, 8.C

2. miesto Ema Balková, 8.C

3. miesto Martina Jakubkovičová, 7.B

 

Všetkých oceneným i účastníkom srdečne blahoželáme a víťazom na 1. priečkach prajeme veľa úspechov v regionálnom kole!

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria