Štúrov Zvolen

V apríli  2017 sa žiaci  2. stupňa opäť raz stretli na rečníckych doskách našej základnej školy, aby si zmerali sily a popasovali sa navzájom medzi sebou , ale aj sami zo sebou  a so svojimi skúsenosťami  v oblasti hovoreného slova, nakoľko sa stali účastníkmi obľúbenej súťaže Štúrov Zvolen. A účasť bola ozaj vysoká. Piataci mali možnosť  okúsiť po prvýkrát čaro takéhoto popoludnia a spolu so šiestakmi  súťažili v  1. kategórii . Odborná porota skúsených učiteliek SJL objektívne hodnotila ich ústny prejav, myšlienky a ucelenosť  textu, ale aj celkové vystupovanie, ktoré museli pretaviť do troch minút príbehu, ktorý si vytiahli, kritériom bol aj časový limit či vypointovanie príbehu.

 

Žiaci druhej kategórie /7. – 9. ročník/  to mali o niečo náročnejšie, v prvom kole predniesli svoje už doma pripravené úvahy či rozprávania na ľubovoľnú tému v rozsahu 3-5 minút, v druhom kole si však tému vytiahli a po 15 minútovej príprave opäť v časovom limite 3-5 minút museli presvedčiť porotu, ale aj publikum o svojej pravde, ktorá bola obsiahnutá v zadaní témy. A teda rozprávali, krasorečnili, argumentovali a presviedčali. A verte, že to nie je ľahké.

 

Porota napokon určila poradie a ocenení na 1. priečkach nás budú reprezentovať v regionálnom kole.

 

1.kategória :

 

1.miesto Tamara Holubová, 6.B

2. miesto Miroslava Zara Kucanová, 5.B

3. miesto Terézia Ištoková, 5.D

4. miesto Kristína Ondisková, 6.C

 

2.kategória :

 

1.miesto Samuel Onderišin, 8.C

2. miesto Ema Balková, 8.C

3. miesto Martina Jakubkovičová, 7.B

 

Všetkých oceneným i účastníkom srdečne blahoželáme a víťazom na 1. priečkach prajeme veľa úspechov v regionálnom kole!

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria