ŠTÚROV ZVOLEN

Jarné mesiace školského roka vždy patria  literátom, recitátorom a samozrejme rétorom, tým posledným spomínaným je tridsaťjeden rokov  zasvätená súťaž, ktorá sa začína v školských priestoroch, pokračuje na regionálnych a krajských  pódiách, aby nakoniec tých najlepších privítalo na svojich rečníckych doskách samotné mesto Zvolen, mesto nášho významného dejateľa, mesto rétora Ľudovíta Štúra. Cesta rečníka  do Zvolena však nikdy nie je ľahká, predchádza jej prvotný výstup v školskom kole, pripravenosť a kreativita v regionálnom kole a napokon jedinečnosť a kvalita samotného rečníka, jeho presvedčivosť a originalita už v  celoštátnom kole vo Zvolene.

 

Ako hovoriť a pritom zaujať publikum, podať čo najlepšie svoj názor, aby ho iní prijali, aby mu uverili a akceptovali  ho sa podarilo v tomto školskom roku nášmu žiakovi, Samuelovi Onderišinovi z 8.C,  dokonca trikrát. Najprv porotu zloženú z vyučujúcich SJL svojím kultúrnym prejavom zaujal v školskom kole, odkiaľ postúpil do regionálneho kola, ktoré pripravilo Vihorlatské múzeum pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Pavol Ďugoš, Eva Fridrichová a Zuzana Švecová. Aj v tomto kole v silnej konkurencii žiakov z troch okresov Samko potvrdil svoje rečnícke kvality a zvíťazil v druhej kategórii, ktorá mu zabezpečila miestenku do celoštátneho kola.

 

A tak po predminuloročnom ocenení  v nižšej kategórii putoval Samko v dňoch 6. a 7. júna  spolu s rodičmi opäť do Zvolena, aby ukázal svoju pripravenosť už v XXXI. ročníku celoslovenskej súťaže  ŠTÚROV ZVOLEN, ktorá sa konala  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

V utorok 6. júna sa pre všetkých účastníkov uskutočnili tvorivé dielne, ktoré viedli odborníci na slovo vzatí, v II. kategórii Mgr. Eva Pršová, PhD. vysokoškolská pedagogička. Vo večerných hodinách sa divadelná sála Domu kultúry ŽSR  zaplnila do posledného miesta súťažiacimi, pedagógmi a ich rodičmi, ktorí si vychutnali predstavenie Halúzka moja v podaní Divadla Štefana Kvietika a rozveselili celé publikum, a tým odľahčili nastupujúci náročný deň, ktorý čakal na účastníkov.

 

V stredu 7. júna  v dopoludňajších hodinách si  Samko v silnej konkurencii 15 súťažiacich po presvedčivom a prirodzenom rečníckom výkone napokon prevzal ocenenie z rúk hlavnej porotkyne a to krásne 3. miesto, ktoré uspokojilo jeho odhodlanie, s ktorým do Zvolena cestoval a pohladilo duše všetkých rétorov v našom regióne, ktorý reprezentoval.

 

Ako podotkol jeden z porotcov: „Regionálnymi a krajskými kolami prešlo takmer 500 súťažiacich, vy, ktorí ste dnes vo Zvolene a je vás 45, ste už vopred víťazmi…“ O to viac si ceníme aj umiestnenie.

 

Samkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na ceste

za krásami hovoreného slova!

 

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria