Štúrov Zvolen

V roku 2018 si pripomíname 203. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, filozofa, pedagóga a politika, Ľudovíta Štúra.

 

V tomto duchu sa nieslo aj školské kolo súťaže v rétorike, ktoré sa uskutočnilo v stredu 25. apríla 2018. Chodbami ZŠ Jána Švermu sa celé popoludnie ozývali krásne tóny ľubozvučnej  slovenčiny.  Svoje sily si zmerali ostrieľaní i menej skúsení rečníci v dvoch vekových kategóriách.

 

V prvej kategórii sa stretli žiaci 5. – 6. ročníka. Privítali vo svojich radoch aj nováčikov, ktorí sa síce zúčastnili súťaže prvýkrát, no nenechali sa zahanbiť. Ich úlohou bolo vyburcovať svoju fantáziu,  dotvoriť koniec  vyžrebovanej rozprávky, bájky alebo príbehu a rozpovedať čo najpresnejšie obsah textu v časovom limite. V druhej kategórii sa popasovali žiaci 7. – 9. ročníka. Ich súťažná úloha bola  o čosi zložitejšia. Prednášali doma pripravenú úvahu, v ktorej prezentovali vlastné názory na ľubovoľnú tému. Štebotavé hlásky našich šikovných mladších žiakov potešili porotu tvorivosťou i skvelými nápadmi pri dokončovaní príbehov. Rovnako ani tí starší a skúsenejší nezaspali na vavrínoch a nenechali si zraziť hrebienky z hlavy. Ohúrili nielen svojimi zrelými názormi na rôzne témy a originalitou ich spracovania, ale aj celkovým vystupovaním, mimikou, gestikuláciou a výberom rétorických prostriedkov. V prednese prezieravo zúročili svoje vedomosti z prozódie. Za svoje komunikačné schopnosti a kultúrnosť prejavu by sa súťažiaci nemuseli hanbiť,  aj keby ich prednes hodnotil sám  Ľudovít Štúr.

 

Porotu, ktorú tvorili vyučujúce SJL, najviac upútali výkony týchto žiakov:

 

1.kategória      

                        

1.Miroslava Zara Kucanová  6. B

2.Terézia Ištoková  6 D

3.Samuel Kuľha    5. B

Tomáš Sukeľ    5. C

 

2.kategória

 

1.Samuel Onderišin 9. C

2.Martina Jakubkovičová 8. B

3.Michal Židzik 8. B

 

Potlesk a uznanie si však zaslúžili všetci, ktorí vôbec nabrali odvahu postaviť sa pred početné publikum a prednášať úlohy svojej kategórie.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria