Štúrov Zvolen

V roku 2019 si pripomíname 204. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, filozofa, pedagóga a politika, Ľudovíta Štúra.

 

V tomto duchu sa nieslo aj školské kolo súťaže v rétorike, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 11. apríla 2019. Chodbami ZŠ Jána Švermu sa celé popoludnie ozývali krásne tóny ľubozvučnej  slovenčiny.  Svoje sily si zmerali ostrieľaní i menej skúsení rečníci v dvoch vekových kategóriách.

 

V prvej kategórii sa stretli žiaci 5. – 6. ročníka. Privítali vo svojich radoch aj nováčikov, ktorí sa síce zúčastnili súťaže prvýkrát, no nenechali sa zahanbiť. Ich úlohou bolo vyburcovať svoju fantáziu,  dotvoriť koniec  vyžrebovanej rozprávky, bájky alebo príbehu a rozpovedať čo najpresnejšie obsah textu v časovom limite. V druhej kategórii sa popasovali žiaci 7. – 9. ročníka. Ich súťažná úloha bola  o čosi zložitejšia. Prednášali doma pripravenú úvahu, v ktorej prezentovali vlastné názory na ľubovoľnú tému. Štebotavé hlásky našich šikovných mladších žiakov potešili porotu tvorivosťou i skvelými nápadmi pri dokončovaní príbehov. Rovnako ani tí starší a skúsenejší nezaspali na vavrínoch a nenechali si zraziť hrebienky z hlavy. Ohúrili nielen svojimi zrelými názormi na rôzne témy a originalitou ich spracovania, ale aj celkovým vystupovaním, mimikou, gestikuláciou a výberom rétorických prostriedkov. V prednese prezieravo zúročili svoje vedomosti z prozódie. Za svoje komunikačné schopnosti a kultúrnosť prejavu by sa súťažiaci nemuseli hanbiť,  aj keby ich prednes hodnotil sám  Ľudovít Štúr.

 

Porotu, ktorú tvorili vyučujúce SJL, najviac upútali výkony týchto žiakov:

 

1.kategória                             

1. Alžbetka Piňková 5. C

2. Samuel Kuľha 6. B

3. Janka Orlejová 5. A

 

2.kategória

1. Tamara Holubováí 8. B

2. Michal Židzik 9. B

3. Martina Jakubkovičová 9. B

 

cenu poroty získali: Nela T. Todáková  8. B, Michaela Halaganová 8. B

 

Potlesk a uznanie si však zaslúžili všetci, ktorí vôbec nabrali odvahu postaviť sa pred početné publikum a na chvíľu sa stať rétormi. Víťazom srdečne blahoželáme, pani učiteľkám SJL ďakujeme za prípravu žiakov i súťaže a tešíme sa na ďalších nováčikov, ktorým krása rodnej slovenčiny nie je ľahostajná. Víťazky prvej i druhej  kategórie budú  reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 3. 5. 2019 v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Filipko a ježibaba
filipko
Rozprávka o Filipkovi je pôvodnou bieloruskou rozprávkou o odvahe malého chlapca, ktorý svojou bystrosťou prekabáti zlomyseľnú ježibabu.
Fotogaléria