Súťaž o naj. výrobok

Na našej škole už tretí rok prebehla súťaž „o najlepší a najkrajší výrobok“,  ktorá je zameraná na zvýšenie záujmu žiakov o techniku, rozvoj pracovných zručností a voľbu povolania.

 

Tešili sme sa z najkrajších prác našich žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka. Do súťaže sa zapojilo celkovo 120 súťažiacich so svojimi výrobkami, z ktorých niektorí sú členmi Asociácie pre mládež, vedu a techniku.

 

Tridsaťtri žiackych prác bolo ocenených vecnými cenami a sladkosťami. Najkrajšie výrobky vyberala odborná porota v zložení: PaedDr. Marianna Coganová, Mgr. Marián Karpáč, Ing. Mária Taňkošová a žiačky 8.B a 8.C triedy.

 

Víťazmi a ocenenými žiakmi v kategórii 5. ročník sú:

 

1. miesto: Sofia Jalčáková 5. C

2. miesto: Karina Horvathová 5. B

3. miesto: Eva Mária Ondisková 5.C

 

Cena poroty:

 

Eliška Lešková 5.C

Marko Bolinger 5.A

Lukáš Jevčák 5.A

Sofia Dolobáčová 5.C

Sára Kovaľová 5.C

 

 

Kategória 6. ročník:

 

1. miesto: Jana Orlejová 6.A

1. miesto: Dorota Vaceľová 6. A

2. miesto: Adam Marcinčák 6. A

3. miesto: Michal Šalata 6. A

 

Cena poroty:

 

Simona Žáková 6.B

 

 

Kategória 7. ročník:

 

1. miesto: Martina Ziembová 7.B

2. miesto: Samuel Šimon 7.C

3. miesto: Miroslava Zara Kucanová 7.B

 

Cena poroty:

 

Ľubomíra Katkovčinová 7.B

Veronika Vašková 7.C

Zuzana Krídlová 7.C

Ema Chomová 7.D

 

 

Kategória 8. ročník:

1. miesto: Lucia Soňa Dolobáčová 8.C

1. miesto: Nela Tamara Todáková 8.B

2. miesto: Patrik Šepeľa 8.B

3. miesto: Tamara Holubová 8.B

3. miesto: Marína Hajíčková 8.B

 

Cena poroty:

 

Emma Krokkerová 8.A

Natália Kuľhová 8.A

Lea Golembiovská 8.B

Sebastián Porochnavý  8.C

Šimon Balogáč  8.C

Damián Hudák 8.A

Boris Pidanič a Aurel Pikula 7.B

 

 

Srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria