Súťaž – Songs for…

Viete niečo o živote súčasných spevákov, speváčok či skupín? Myslíte, že poznáte texty anglických populárnych piesní ? Týmto spôsobom učiteľky anglického jazyka lákali žiakov ôsmeho ročníka na súťaž, ktorá by zmerala ich vedomosti v oblasti populárnej hudby.

.

Súťaž Songs for everybody sa konala dňa 24.2.2020 v 5.C triede. Žiaci ôsmych ročníkov vytvorili štvorčlenné družstvá.

.

Na úvod žiaci dopĺňali chýbajúce slová do textu piesní, vytvárali synonymá, poprípade antonymá k slovám v piesňach, vyškrtali nadbytočné slová v textoch, zoraďovali jednotlivé riadky v piesni do správneho poradia a pod.

.

V druhej časti žiaci na základe vypočutých úryvkov identifikovali jednotlivé piesne. V tretej časti súťažiaci priraďovali názvy piesní k interpretom a k fotkám spevákov. V poslednej časti súťaže ôsmaci na základe faktov zo života určovali mená jednotlivých spevákov a skupín. Po spočítaní bodov získaných za jednotlivé súťažné kolá sa víťazným družstvom stali žiačky 8. B triedy. Druhé miesto obsadili žiačky 8.A triedy. Na treťom mieste skončilo družstvo 8.D triedy. Na záverečnom stupni skončili žiaci 8.C triedy.

.

Súťažiacim a vyučujúcim anglického jazyka ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

.

Ďalšie články
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Fotogaléria