Súťaž v ANJ

Máte poznatky o živote súčasných anglicky spievajúcich spevákov, speváčok či skupín? Poznáte texty anglických populárnych piesní ? Týmto spôsobom učiteľky anglického jazyka lákali žiakov ôsmeho ročníka na súťaž, ktorá zmerala ich vedomostí v oblasti populárnej hudby.

 

 

Súťaž sa konala dňa 10.4.2018 v 8.C triede. Žiaci ôsmych ročníkov  vytvorili trojčlenné družstvá.

 

 

Na úvod žiaci na základe vypočutých piesní dopĺňali rôzne cvičenia týkajúce sa dopĺňania chýbajúcich slov do textu piesní, vytvárali synonymá, poprípade antonymá k slovám v piesňach, vyškrtali nadbytočné slová v textoch, zoraďovali jednotlivé riadky v piesni do správneho poradia a pod.

 

 

V druhej časti žiaci na základe vypočutých úryvkov piesní identifikovali názov piesní a ich interpretov.

V tretej časti súťažiaci priraďovali názvy piesní k interpretom, následne identifikovali interpretov na základe ich fotografií.

V poslednej časti súťaže ôsmaci na základe faktov zo života určovali mená jednotlivých interpretov a skupín.

 

 

Po spočítaní bodov získaných za jednotlivé súťažné kolá sa víťazným družstvom stali žiačky 8. A triedy v zložení :  Zoubková,  Šichulová, Rada a  Mochnáč.

 

 

Druhé miesto obsadili žiačky 8.C triedy v zložení Bartková, Hrubovská, Gavelová a  Oblažná.

 

 

Na treťom mieste skončilo družstvo 8.B triedy , ktoré zastupovali žiačky Kalaninová, Šimonová, Meždejová a Lukáčová.

 

 

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria