Súťaž v ANJ

Máte poznatky o živote súčasných anglicky spievajúcich spevákov, speváčok či skupín? Poznáte texty anglických populárnych piesní ? Týmto spôsobom učiteľky anglického jazyka lákali žiakov ôsmeho ročníka na súťaž, ktorá zmerala ich vedomostí v oblasti populárnej hudby.

 

 

Súťaž sa konala dňa 10.4.2018 v 8.C triede. Žiaci ôsmych ročníkov  vytvorili trojčlenné družstvá.

 

 

Na úvod žiaci na základe vypočutých piesní dopĺňali rôzne cvičenia týkajúce sa dopĺňania chýbajúcich slov do textu piesní, vytvárali synonymá, poprípade antonymá k slovám v piesňach, vyškrtali nadbytočné slová v textoch, zoraďovali jednotlivé riadky v piesni do správneho poradia a pod.

 

 

V druhej časti žiaci na základe vypočutých úryvkov piesní identifikovali názov piesní a ich interpretov.

V tretej časti súťažiaci priraďovali názvy piesní k interpretom, následne identifikovali interpretov na základe ich fotografií.

V poslednej časti súťaže ôsmaci na základe faktov zo života určovali mená jednotlivých interpretov a skupín.

 

 

Po spočítaní bodov získaných za jednotlivé súťažné kolá sa víťazným družstvom stali žiačky 8. A triedy v zložení :  Zoubková,  Šichulová, Rada a  Mochnáč.

 

 

Druhé miesto obsadili žiačky 8.C triedy v zložení Bartková, Hrubovská, Gavelová a  Oblažná.

 

 

Na treťom mieste skončilo družstvo 8.B triedy , ktoré zastupovali žiačky Kalaninová, Šimonová, Meždejová a Lukáčová.

 

 

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

 

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria