Súťaž v prvej pomoci

Krásny úspech získal tím  v zložení Ema Balková, Kristína Veterná a Samuel Onderišin, všetci z 9.C, ktorí dňa 24. októbra reprezentovali našu Švermovku na súťaži v prvej pomoci, ktorú organizovala Stredná zdravotnícka škola v Humennom. Podujatia sa zúčastnilo 10 škôl z okresu Humenné a naši zdravotníci si priniesli zaslúžené 2. miesto, pričom od prvého ich delili len body za čas, nakoľko v teoretickom teste aj v praktickom riešení stanovíšť získali najvyššie bodové ohodnotenie. Našim zdravotníkom  srdečne  blahoželáme a poďakovanie patrí tentoraz pani učiteľke Adriane Bačišinovej, ktorá ich na súťaž  svedomito pripravovala.

 

zdravotnícka súťaž

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria