Súťaž v prvej pomoci

Dňa 5. decembra 2016 sa deviataci našej školy v zložení

 Matúš Sukeľ 9.A,  Diana Lukáčová 9.C a Elena Karpáčová 9.C

zúčastnili 6. ročníka Súťaže v prvej pomoci, ktorú organizuje

Stredná zdravotnícka škola v Humennom.

 

2Súťaž pozostávala z dvoch častí- teoretickej a praktickej. V teoretickej časti musel každý súťažiaci ukázať svoje vedomosti v teste prvej pomoci. Po krátkej prestávke nasledovala praktická časť súťaže, kde bolo potrebné ukázať rýchly a správny postup poskytnutia prvej pomoci pri náhlom ohrození zdravia na jednotlivých stanovištiach v kooperácii a správnom privolaní odbornej pomoci. Na každom stanovišti bola odborná porota, ktorá hodnotila čas poskytnutia prvej pomoci, správnosť poskytnutia pomoci, vzájomnú spoluprácu a telefonát na operačné stredisko. Počas výkonu na stanovištiach sa porota pýtala aj na iné postupy a pomoc.
Po absolvovaní všetkých stanovíšť nasledovala prestávka na občerstvenie a obhliadka školy, počas ktorej porota sčítala body a vyhlásila víťazov.

Družstvo našej školy sa umiestnilo na prvom mieste, získalo plný počet bodov v praktickej časti a takmer plný počet bodov v teste. Po skončení súťaže boli osobne pochválení organizátormi súťaže za zodpovedný prístup a prípravu.

 

Deviataci sa pravidelne stretávali počas celého mesiaca novembra pod vedením Mgr. Adriany Bačišinovej a postupne sa zoznamovali s poskytovaním prvej pomoci.
Srdečne im blahoželáme, tešíme sa z úspechu a pani učiteľke ďakujeme za čas, ktorý svojim žiakom venovala.

 

sutaz

 

sutaz2

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria