MATEMATICKÁ SÚŤAŽ MAMUT

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenie STROM organizuje každoročne matematickú súťaž MAMUT pre päťčlenné družstvá žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl. Tohto roku sa konal už 14. ročník a zúčastnili sa na ňom aj dve pätice našich Švermovákov.
Družstvá FINIŠMANI v zložení Richard Gerboc, Timotej Jakubov, Samuel Kolesár, Samuel Koribanič, Peter Rudišin a NIE SME BÉČKA v zložení Samuel Čurma, Peter Gavrecký, Adrián Karpáč, Miroslav Sadinský, Michal Židzik sa na súťaž poctivo pripravili. 29. mája už o 5:20 sa všetci chlapci stretli na železničnej stanici a vydali sa v ústrety novým skúsenostiam. V areáli ZŠ na Považskej ulici v Košiciach si rozložili karimatky, vybrali perá a ceruzy a dve hodiny riešili ľahké, stredné aj ťažké matematické úlohy. Pomedzi to si v športových súťažiach mohli vysúťažiť aj tri matematické úlohy navyše. Všetkým chlapcom sa darilo. A keď to náhodou išlo ťažšie, pomohol tímový duch.
Švermováci sa v štartovom poli 32 družstiev nestratili. NIE SME BÉČKA obsadili krásne ôsme miesto, za ktoré dostali diplom aj sladkú odmenu a FINIŠMANI boli ešte úspešnejší a umiestnili sa na 3. mieste, za ktoré dostali všetci diplom, sladké odmeny, malé darčeky, ale aj možnosť zúčastniť sa týždňového matematického sústredenia.
Chlapcom srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa entuziazmu do ďalšej práce, aby svoje matematické nadanie naďalej rozvíjali. V neposlednom rade ďakujeme p. učiteľke RNDr. Anne Bočkayovej a p. učiteľovi Mgr. Martinovi Kuľhovi, ktorí naše mladé matematické talenty podporujú a umožňujú im neustále na sebe pracovať a zdokonaľovať sa.
Výsledkovú listinu a fotky zo súťaže si môžete pozrieť na stránke http://malynar.strom.sk/

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria