Svetový deň vody

Environmentálne aktivity sú jednoducho súčasťou života v našej škole.

 

V piatok 22.marca 2019  odštartoval Deň vody hneď pri vstupe do budovy školy. Naša ekohliadka, ktorej členovia sú žiaci  zo VI.B, rozdávala prichádzajúcim malým i veľkým žiakom modré papierové náramky. Symbolizovali výzvu na zamyslenie sa nad vodou ako základnou podmienkou života na Zemi.

 

Následne počas celého dňa sa na jednotlivých vyučovacích hodinách žiaci so svojimi učiteľmi venovali vodným témam. Tvorili projekty o neznečisťovaní vôd, pozerali prezentácie o udržateľnosti vodných zdrojov, diskutovali o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody alebo sa zamýšľali nad problémami neplytvania vodou.

 

Prečo to všetko?

 

Deň vody je len raz, ale vodu potrebujeme denne.

 

Učíme sa správať ohľaduplne k životnému prostrediu. Snažíme sa zodpovedne pristupovať k environmentálnym témam, ktoré je potrebné riešiť, ako i chápeme súvislosti medzi správaním jednotlivca a ochranou životného prostredia, teda i ochranou vody a vodných zdrojov.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Kráľovná na Dunaji
budpest
2. a 3. októbra 2019 naši siedmaci a ôsmaci navštívili počas dejepisnej exkurzie hlavné a zároveň najväčšie mesto Maďarska.
Plavecký výcvik 6.roč.
plav
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Fotogaléria