TALENTÁRIUM

Kristína, Ed Sheran, Dara Rolins, Imt Smile a veľa ďalších interprétov modernej hudby rozozvučali priestory našej školy dňa 21.3. 2018. V tento deň sme   sa  stretli v talentovej súťaží TALENTÁRIUM, ktorá sa konala už po druhýkrát. Tentoraz sa k nám malým žiakom 1.- 4. ročníka  pridali aj  starší spolužiaci z ročníkov  5 až 7  a spolu sme  strávili príjemné popoludnie.

 

Predstavili sme sa v speve moderných piesní, v tanci, hre na rôznych hudobných nástrojoch. Sme všestranne nadaní a ťažké to mala aj porota v zložení Mgr. Tilňáková,  PaedDr. Katkovčinová, Mgr. Kormuciková, Mgr. Lacová pri hodnotení našich výkonov.  Súťažili sme v troch kategóriách . Prvá kategória – žiaci  1.-2. ročníka, druhá kategória- žiaci  3.-4. ročníka  a tretia kategória – žiaci 5.-7. ročníka.  Smutní však neostal nik. Domov sme si odnášali nielen dobrú náladu, úsmev na tvárach, ale aj  ceny, ktoré nám právom patrili.

 

Možno o niekoľko rokov budeme stáť na naozajstnom pódiu a budeme slávni speváci či tanečníci, budeme spomínať na naše prvé začiatky v súťažiach, ako je aj tá naša švermovácka súťaž -TALENTÁRIUM. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí nás podporili, usmernili a pripravili na súťaž.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria